ഈ വിക്കി ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ വിക്കി: http://wiki.smc.org.in

This wiki has been moved to http://wiki.smc.org.in . This wiki is no longer maintained.Reading Problems? Want to edit in malayalam? see help setting up malayalam fonts, input and rendering

സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് വിക്കിയിലേക്കു് സ്വാഗതം.

"എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിനു് എന്റെ ഭാഷ" എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ മലയാളം മാത്രമറിയാവുന്നവര്‍ക്കു് കൂടി ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു് കൂടി പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ സംഘമാണു് സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്.

പ്രാദേശികവത്കരിച്ച ഗ്നോം പണിയിട സംവിധാനത്തിന്റെ തിരചിത്രം

നിങ്ങള്‍ക്കെങ്ങനെ ഈ സംരഭത്തെ സഹായിക്കാം?

ഗ്നോം 2.24 ന്റെ മലയാള പ്രാദേശികവത്കരണം ആരംഭിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. 100% പൂര്‍ണ്ണമാക്കാനുള്ള ഈ സംരംഭത്തില്‍ പങ്കാളികളാവുക...!!! വിശദവിവരങ്ങള്‍ ഇവിടെ


ഒത്തുചേരലുകള്‍[edit | edit source]

കഴിഞ്ഞുപോയവ[edit | edit source]

ഉപ സംരംഭങ്ങള്‍[edit | edit source]

പ്രാദേശികവത്കരണം[edit | edit source]

നിവേശകരീതി[edit | edit source]

 • ലളിത - ശബ്ദാത്മക കീബോര്‍ഡ് വിന്യാസം (XKB)
 • സ്വനലേഖ - സ്കിമ്മിനു് വേണ്ടിയുള്ള ശബ്ദാത്മക നിവേശക രീതി (Phonetic Input method for SCIM)
 • മൊഴി scim-m17n ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിവേശക രീതി
 • സുലേഖ -ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റര്‍-ഇന്റലിജന്റ്‌ ടൈപ്പിങ്ങ്
 • സ്വനലേഖ ബുക്ക്മാര്‍ക്ക്ലെറ്റ് -ഫയര്‍ഫോക്സ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കായി സ്വനലേഖയുടെ ബുക്ക്മാര്‍ക്ക്ലെറ്റ് പതിപ്പു്
 • ആസ്പെല്‍ മലയാളം- ഗ്നു ആസ്പെല്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മലയാളം ലിപിവിന്യാസ പരിശോധകന്‍‌

സ്വരസംവേദിനി[edit | edit source]

 • ശാരിക-സ്വരസംവേദിനി (Speech Recognition System)

വിദ്യാഭ്യാസം[edit | edit source]

അക്ഷരസഞ്ചയം[edit | edit source]

മലയാളം അക്ഷരസഞ്ചയങ്ങളുടെ തിരനോട്ടവും ഡൌണ്‍ലോഡ് ലിങ്കുകളും

 • മീര - മലയാളം തനതുലിപി യുണിക്കോഡ് അക്ഷരസഞ്ചയം
 • ആര്‍ദ്രം - മലയാളം യുണിക്കോഡ് ആലങ്കാരിക അക്ഷരസഞ്ചയം
 • ദ്യുതി -മലയാളം യുണിക്കോഡ് ആലങ്കാരിക അക്ഷരസഞ്ചയം

കല[edit | edit source]

ഗവേഷണം[edit | edit source]

 • മലയാളം NLP- ഗവേഷണാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ഉപകരണങ്ങള്‍[edit | edit source]

പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങള്‍[edit | edit source]

സജീവ സാന്നിദ്ധ്യമുള്ള സംരംഭങ്ങള്‍[edit | edit source]

 • ധ്വനി ഇന്ത്യന്‍‌ ലാംഗ്വേജ് സ്പീച്ച് സിന്തെസൈസ്സര്‍‌ (Indian Language Speech Synthesizer)

ഈ സോഫ്റ്റു്വെയറുകളൊക്കെ എവിടെ കിട്ടും?[edit | edit source]

സാവന്നയില്‍ നിന്നും എടുക്കാം. അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ വിതരണത്തിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ സോഫ്റ്റു്വെയറുകളെ കൂടാതെ മലയാളം ചിത്രീകരണത്തിലെ തകരാറുകള്‍ പരിഹരിയ്ക്കാനുള്ള പാച്ചുകളും ലഭ്യമാണു്.


സംരംഭ സ്ഥിതിഗതികള്‍[edit | edit source]

ഗ്നു/ലിനക്സിലെ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ചര്‍ച്ചകള്‍[edit | edit source]

വിവരണങ്ങള്‍[edit | edit source]

ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍[edit | edit source]

 • സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളെക്കുറിച്ചും മലയാളം സോഫ്റ്റുവെയറുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു ചോദ്യോത്തരപംക്തി

ഗൂഗിള്‍ കോഡിന്റെ വേനല്‍ 2007[edit | edit source]


അതിവേഗ പ്രാദേശികവത്കരണ യജ്ഞം[edit | edit source]

ഫോസ്സ് മലയാളം കൂട്ടത്തിന്റെ താളിലേക്ക്

ഈ താളിന്റെ വിലാസമെങ്ങനെ പങ്കുവെയ്ക്കുമെന്നോര്‍ത്തു് വിഷമമാണോ? 
വിലാസപ്പെട്ടിയില്‍ കൂറേ ചിഹ്നങ്ങള്‍ മാത്രം എങ്ങനെ ഓര്‍ത്തുവെയ്ക്കുമെന്നാണോ (ഫയര്‍ഫോക്സ് 3 ല്‍ മലയാളത്തില്‍ തന്നെ കാണൂട്ടോ)?
ഫയര്‍ഫോക്സ് 3 ഉപയോഗിയ്ക്കാന്‍ മറ്റൊരു കാരണം കൂടി. 
ഇതാ കുറുക്കുവഴികളുടെ പട്ടിക ഇവിടെ. 
വിക്കിയ്ക്കകത്തു് നിന്നു് കണ്ണി കൊടുക്കുമ്പോള്‍ നേരിട്ടുള്ള താളിലേയ്ക്കു് കൊടുക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.